رتبه دوم دبستان دخترانه نداء النبی در مسابقات رباتیک کشوری

قرائت سوره توحید به زبان انگلیسی

همکاران

معرفی معلمین و کادر آموزشی - اجرایی مدرسه

معلمین و مدرسین

سرکار خانم کریمی

معلم پایه ی دوم

کارشناسی

سرکار خانم حاتمی

معلم مطالعات پایه چهارم ، پنجم ، ششم و ریاضی پنجم

کارشناسی

سرکار خانم هدایتی

معلم پایه ی اول

کارشناسی

سرکار خانم توکلی

معلم پیش دبستان

کارشناسی

سرکار خانم مرادی

معلم فارسی پایه پنجم

کارشناسی

سرکار خانم خادمی

معلم فارسی و ریاضی و علوم پایه چهارم .فارسی و ریاضی پایه ششم .

کارشناسی

سرکار خانم بلخاری

معلم تفکرو پژوهش و کار و فناوری پایه ششم و ورزش دوره ی دوم .

کارشناسی

سرکار خانم مرادی

معلم پایه سوم

کارشناسی

سرکار خانم بیکی

معلم قرآن و مهارت کلیه پایه ها و خلاقیت دوره ی دوم .

کارشناسی

سرکار خانم تیموری

معلم ورزش دوره ی اول

کارشناسی

سرکا خانم مهدوی

معلم هدیه های پایه چهارم و پنجم و ششم و آموزه های دینی کلیه پایه ها

کارشناسی

سرکار خانم شهاب

معلم علوم پایه پنجم و ششم

کارشناسی

کادر اجرایی مدرسه

سرکار خانم زارع

معاون انضباطی

کارشناسی

سرکار خانم نباتی

معاون آموزشی

کارشناسی

کارشناسی

سرکار خانم آدمیت

مدیریت دبستان

کارشناسی

سرکار خانم تیموری

معاون پرورشی

کارشناسی

سرکار خانم بهادری

مسئول خدمات

کارشناسی

سرکار خانم شهاب

معاون اجراییات

کارشناسی

سرکار خانم بلخاری

معاون پرورشی

کارشناسی

کارشناسی

کادر آموزشی دروس فوق برنامه

مهندس فتاحی

سرپرست فناوری اطلاعات

فارغ التحصیل مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارشناسی ارشد روانشناسی کودک
مدرس رسمی یو سی مس ایران

فارغ التحصیل ادبیات زبان انگلیسی از دانشگاه تهران
مولف و مترجم کتاب

تماس با ماآخرین دیدگاه ها