رتبه دوم دبستان دخترانه نداء النبی در مسابقات رباتیک کشوری

قرائت سوره توحید به زبان انگلیسی

همکاران

معرفی معلمین و کادر آموزشی - اجرایی مدرسه

معلمین و مدرسین

سرکار خانم رضا سلطانی

معلم پایه ی دوم

کارشناسی

سرکار خانم حاتمی

معلم پایه ی اول

کارشناسی

سرکار خانم داودی

معلم پایه ی اول

کارشناسی

سرکار خانم قاسمی

معلم پیش دبستان

کارشناسی

سرکار خانم خدابخشی

معلم پایه پنجم

کارشناسی

سرکار خانم غلامی

معلم پایه چهارم

کارشناسی

سرکار خانم نباتی

معلم پایه چهارم

کارشناسی

سرکار خانم پاینده

معلم پایه سوم

کارشناسی

سرکار خانم

معلم قرآن

کارشناسی

سرکار خانم

معلم ورزش

کارشناسی

سرکار خانم رمضانی

مشاور

کارشناسی

سرکار خانم شهربانویی

معلم پایه ی ششم

کارشناسی

کادر اجرایی مدرسه

سرکار خانم زارع

معاون انضباطی

کارشناسی

سرکار خانم صابری

معاون آموزشی دوره اول

کارشناسی

سرکار بهنام

معاون آموزشی دوره دوم

کارشناسی

سرکار خانم آدمیت

مدیریت دبستان

کارشناسی

سرکار خانم خسروجردی

خدمات

کارشناسی

سرکار خانم بهادری

مسئول خدمات

کارشناسی

سرکار خانم قبادیان

معاون اجراییات

کارشناسی

سرکار خانم تیموری

معاون پرورشی

کارشناسی

سرکار خانم شهبازی

آشپز

کارشناسی

کادر آموزشی دروس فوق برنامه

مهندس فتاحی

سرپرست کادر آموزشی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

فارغ التحصیل مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات

سرکار خانم نیرومند

سرپرست کادر آموزشی محاسبات چرتکه (یو سی مس)

کارشناسی ارشد روانشناسی کودک
مدرس رسمی یو سی مس ایران

سرکار خانم مجد

سرپرست کادر آموزشی زبان انگلیسی

فارغ التحصیل ادبیات زبان انگلیسی از دانشگاه تهران
مولف و مترجم کتاب

تماس با ماآخرین دیدگاه ها