رتبه دوم دبستان دخترانه نداء النبی در مسابقات رباتیک کشوری

قرائت سوره توحید به زبان انگلیسی

کسب مقام سوم مسابقات هندبال

آموزش و پرورش منطقه 8

دانش آموزان عزیز مدرسه

فاطمه جنت – لعیا خانه حماد – زهرا جمشیدی یگانه – شیدا ساکی – آیسان بیت الهی – تبسم عظیمی – غزل میری – سنا صامت – مشکات گرکانی – پریسا آشتیانی پور – سارینا کرمی – هدیه اکرامی نیا

 

موفق شدند در مسابقا هندبال مقام سوم منطقه را کسب نمابند.

تماس با ماآخرین دیدگاه ها