رتبه دوم دبستان دخترانه نداء النبی در مسابقات رباتیک کشوری

قرائت سوره توحید به زبان انگلیسی

اردو

سینما آزادی

برگزاری اردوی تفریحی دانش آموزان دوره اول.

پردیش سینمایی آزادی

گالری تصاویر

تماس با ماآخرین دیدگاه ها