رتبه دوم دبستان دخترانه نداء النبی در مسابقات رباتیک کشوری

قرائت سوره توحید به زبان انگلیسی

توزیع کتاب های آموزش کامپیوتر

کلاس های چهارم و پنجم

پایان آموزش مقدماتی و توزیع کتاب های آموزش کامپیوتر پایه های چهارم و پنجم

گالری تصاویر

تماس با ماآخرین دیدگاه ها