رتبه دوم دبستان دخترانه نداء النبی در مسابقات رباتیک کشوری

قرائت سوره توحید به زبان انگلیسی

اردو

سینما آزادی

اولین جلسه اولیا و مربیان در سال تحصیلی جدید. با حضور نمایندگان محترم اولیا و مدرسه.

گالری تصاویر

تماس با ماآخرین دیدگاه ها