رتبه دوم دبستان دخترانه نداء النبی در مسابقات رباتیک کشوری

قرائت سوره توحید به زبان انگلیسی

جشن دهه ی فجر(نمایشگاه -جشن)

تماس با ماآخرین دیدگاه ها