رتبه دوم دبستان دخترانه نداء النبی در مسابقات رباتیک کشوری

قرائت سوره توحید به زبان انگلیسی

اردوی علمی دانش آموزان

کلاس های سوم و ششم

اردوی علمی دانش آموزان کلاس سوم و ششم در فرهنگسرای خاوران تهران.

تماس با ماآخرین دیدگاه ها