رویدادهای مدرسه

اسامی برترین های دبستان دخترانه نداءالنبی (ص)

New York, Times Square
9:00 To 14:00

ادامه مطلب

آماده سازی مدرسه

دبستان دخترانه
9:00 To 14:00

ادامه مطلب

فضا سازی مدرسه در تابستان

دبستان دخترانه

ادامه مطلب

ثبت نام پیش دبستان دولتی و غیر دولتی نداءالنبی(ص)

با توجه به میزان هزینه ای که می خواهید داشته باشید می توانید  به صورت دولتی و غیر دولتی برای ثبت نام فرزند خود اقدام نمایید.

ادامه مطلب

فعالیت های بچه های پیش دبستان

کلاس پیش دبستان

ادامه مطلب

برنامه ویژه (دوره دوم)

دبستان دخترانه نداء النبی(ص)

ادامه مطلب

جشن دهه ی فجر(نمایشگاه -جشن)

دبستان دخترانه ندا ء النبی(ص)

ادامه مطلب

جلسه ی آموزش خانواده

دبستان دخترانه نداء النبی(ص)

ادامه مطلب

تماس با ماآخرین دیدگاه ها