امروزه متاسفانه دیده می‌شود والدین و معلم‌ها هنوز فکر می‌کنند در مدرسه فقط سه چیز را باید به بچه‌ها آموزش دهند و آن خواندن و نوشتن و حساب است اما باید قبول کرد که زمانه عوض شده است و بچه‌های امروزی وقتی به ۱۰ سالگی می‌رسند، باید در یک سطحی کار با برنامه‌های کامپیوتر، وب‌سایت‌ها و ارتباطات آنلاین را یاد بگیرند چرا که آموزش کامپیوتر به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی امروزی انسان‌ها بدل شده است و آموزش آن برای کودکان یک نیاز اساسی تلقی می‌شود و به نوعی اکنون در اکثر دنیا کار با کامپیوتر از مقطع کودکستان به طور جدی آغاز می‌شود و در این میان کودکان ما دو راه بیشتر پیش روی خود ندارند یا کامپیوتر را یاد بگیرند یا در جهانی که لبریز از تکنولوژی است گم شوند.