CATEGORY

علمی

10 ژانویه · admin2 · بدون دیدگاه

کلام رهبری

این‏که من روى مسائل مربوط به دانش ‏آموز و آموزش و پرورش و مسائل تحصیل و تربیت، این همه تکیه میکنم و هرجا و با هر کسى که احساس بکنم به نحوى با مسائل تعلیم و تربیت ربط دارد ارتباط برقرار می‏کنم…

ادامه مطلب

10 ژانویه · admin2 · بدون دیدگاه

نقش برجسته پدران در موفقیت تحصیلی فرزندان

چگونه دیدگاه مثبت معلم ها روی موفقیت بچه ها در مدرسه تاثیر می گذارد؟

ادامه مطلب

10 ژانویه · admin2 · بدون دیدگاه

چطور با لجبازی کودک برخورد کنیم؟

کودکان لجباز به هیچ صراطی مستقیم نیستند و راضی کردن‌شان حتی به انجام کارهای ساده‌‌ی روزمره مثل مسواک زدن یک جنگ اعصاب دائمی است که والدین را به سُتوه می‌آورد، تا جایی که گاهی پدر یا مادر…

ادامه مطلب

10 ژانویه · admin2 · بدون دیدگاه

موفقیت کودک خود را در مدرسه افزایش دهید

پدران بیش از هفت برابر بر موفقیت تحصیلی فرزندانشان موثرند…

ادامه مطلب

تماس با ماآخرین دیدگاه ها